Ønskemamma starter blogg

Ønskemamma starter blogg
Ønskemamma. Ønskebarn. Ønskebilde.

lørdag 10. mai 2014

Sverige - Norge, straks 1-0?

Spørsmålet "Sverige - Norge, straks 1-0?" kunne selvsagt dreid seg om kveldens Grand Prix i København, for der er vel Sverige en av favorittene mener jeg å ha hørt.
Det gjør det dog ikke. Spørsmålet dreier seg om barnløse, single kvinners rettigheter til fertilitetsbehandling - en rettighet kvinner per i dag har i både Danmark, Finland, Storbritannia, Hellas, Spania og mange andre land, men foreløpig ikke i Sverige og Norge.

I Finland kom dette, så vidt jeg har fortstått, på plass allerede i 2007, samme år som det ble tillatt i Danmark. Da fikk både single kvinner og lesbiske par muligheter for fertilitetsbehandling i eget land. Så i Danmark og Finland har dette vært en mulighet de siste syv årene. Island kom etter i 2010. Land vi liker å sammenligne oss med tenker altså annerledes rundt fertilitetsbehandling for single kvinner enn norske politikere. Foreløpig.

Fra 2009 ble det tillatt å behandle lesbiske par med assistert befruktning i Norge.
Men vårt eget land valgte en annen linje for enslige enn nabolandene gjorde, og single kvinner må derfor fortsatt reise ut av Norge hvis de trenger hjelp med ønskebarnet. 
Sverige går nå foran, med et forslag om at enestående kvinner (et mye bedre ord enn single, er det ikke?) skal få mulighet for hjelp med fertilitetsbehandling i sitt eget land.
Det første forslaget ble lagt frem i Riksdagen allerede i mars 2012, og den 16.mai 2014 skal et utarbeidet lovforslag presenteres. Om ikke veldig langt tid blir dermed kanskje lovforslaget som gjør dette mulig i Sverige vedtatt. Sverige - Norge, 1-0?

"Redan våren 2012 gav riksdagen regeringen i uppdrag att ”skyndsamt” komma med lagförslag som bland annat innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning i Sverige. En utredning tillsattes och den del i utredningen som handlar om just ensamståendes möjligheter kommer att presenteras den 16 maj. För organisationen Femmis, frivilligt ensamstående mammor, har frågan varit föreningens huvudfokus."

Det blir spennende å se om forslaget bifalles. Håper Norge følger etter.....selv om det selvsagt blir alt for sent for oss som er i denne prosessen nå. For oss om ikke kan vente. Et slikt, gjennomarbeidet forslag i Norge vil nok la vente på seg. Men kanskje i 2017, 2020, 2023 eller noe slikt...?

I Norge er foreningen  FEMA – Frivillig Enslige Mødre ved Assistert befruktning - under opprettelse. De har som et av mange mål og jobbe for at også kvinner i Norge skal få rett til hjelp med assistert befruktning. Inntil det, kanskje, skjer med tid og stunder tjener våre naboland gode penger på single, norske kvinners såkalte fertilitetsturisme.

Per i dag går Sverige foran. Kommer de også best ut i kveldens Grand Prix tror du?2 kommentarer:

  1. Norge er et konservativt land, styrt av regler og rigide holdninger. Som norsk fertilitetsturist har jeg blant annet vært utsatt for helsemessig risiko i (fjern-) behandlingen, da uten mulighet for akutt hjelp fra behandlende klinikk. Når man er enslig i tillegg, er helsemessig utrygghet ekstra utfordrende og risikabelt å stå i. Tenker norske myndigheter på dette?

    SvarSlett
  2. Uff ja, det er noe med det altså. Ikke bare er det ekstremt dyrt å være fertilitetsturist. Det er helsemessig mer risikabelt også, så lenge man må krysse landegrenser i forbindelse med behandlingen - og behandlende lege til daglig sitter langt unna.

    SvarSlett